The web page has been updated with some new functions and an english reference-list !
Between 2009 July 20-24. ELCOM and FETIKÖVIZIG has started the yearly repair and maintenance works on Hungarian-Ukrainian Common Remote Water Management Network.
News
News from others - Upper Tisza Water Management
2009. szeptember 09.

Between 20-24th July, 2009 ELCOM and FETIKÖVIZIG has started the yearly repair and maintenance works on Hungarian-Ukrainian Common Remote Water Management Network.

The conclusion of the works was, this yearly maintenance is needed to keep the system trustful and secure.

You can read below the original post in Hungarian language, and see some pictures of these works.

From FETIKÖVIZIG news:

"2009. július 20-24. között került sor a közös magyar-ukrán vízrajzi távmérő hálózat karbantartására és javítására az alábbi szakemberek részvételével: Lucza Zoltán, Máté Mihály, Heim János, Sipos Balázs, Nagy Zoltán és Varga Attila.
A munkaterv előzetesen egyeztetésre került mind a Kárpátaljai Vízügyi Igazgatóság, mind az ELCOM Kft. szakértőivel. A karbantartás és a bejárás céljaként szerepelt, a távjelző rendszer hibafeltárása és javítása a korábbi alvállalkozó (ELCOM Kft.) bevonásával. A karbantartás és a szerelés kiemelten fontos alapját képezte a működésen kívüli átjátszó állomások (Kraszna, Tyerentyin) helyreállításának és az üzemzavar megszüntetésének.


A fenti munkálatokon kívül a szerelőcsapat közösen az ukrán szakemberekkel elvégezte a munkácsi műholdas állomás javítását és a csapadékmérő cseréjét.A karbantartás keretében megtörtént a polenai, turjamezei és az ószemerei, rahói, körösmezei, láposmezei, tiszakirvai, técsői királymezei és nyéresházai állomások helyszíni bejárása és teljes körű karbantartása. Az amerikai forrásból épült szolyvai műholdas állomás újbóli beüzemelése, az állomáson elhelyezett mérőberendezés meghibásodása miatt nem sikerült.


Július 23.-24.-én került sor a magyar-ukrán vízügyi szervek képviselőinek egyeztető megbeszélésére. A megbeszélés során a folyamatban lévő és a Kormánymeghatalmazotti feladatokat képező Távmérő stratégia és az Üzemeltetési Szabályzat véglegesítése és annak mellékleteinek áttekintésére került sor. Megvitatásra és egyeztetésre kerültek a távmérő üzemeltetési, modellezési és hidrológiai előrejelzési kérdések és a magyar oldali távlati fejlesztési elképzelések.
A bejárás során a szakértők közösen megvizsgálták a técsői vízminőségvédelmi állomás üzemzavarát. Megállapítást nyert, hogy az állomás működését vezérlő Mini PC hibásodott meg, az eszköz javítása folyamatban van.

Az elmúlt év tapasztalata is kimutatta, hogy üzembiztonság szempontjából továbbra is folytatni kell a közös távmérő rendszer állomásainak karbantartását és szerelését.


Nyíregyháza, 2009. augusztus 6.

Nagy Zoltán
osztályvezető helyettes"
Home | About Us | Services | References | Contact Us | Pályázat
© 2009-2020., ELCOM Kft. All Rights Reserved | Web development: Elcom Kft.